Skoler og barnehager

Bruken av vannkraft før og nå

Gjennom dette opplegget lærer elevene om ulik bruk av vann gjennom tidene. Først ser vi på hvordan vannet ble brukt som en transportåre gjennom bruk av båt og fløting av tømmer. Deretter tar vi for oss hvordan vann ble brukt til å drive kvernkaller og vannhjul til ulike formål, for eksempel til å male korn. Til slutt ser vi på hvordan man i dag bruker vannkraft til å produsere elektrisk strøm.

Elevene får se maling av korn på en kvern drevet av kvernkall og de får prøve å male korn med håndkvern til sammenligning. De skal også kappe materialer på en sirkelsag drevet av vannhjul. Materialene bruker de til å snekre en bekkekall som de får med seg hjem. Elevene kan også få stampe ull til vadmel på en stampemølle. Det forutsetter imidlertid at de på forhånd har produsert og har med seg noe som skal stampes.

Det pedagogiske opplegget er forsøkt utformet slik at elevene i tillegg til en omvisning med teori også i så stor grad som mulig skal få prøve å utnytte vannkraft i praksis og å se på innretninger som er i drift, slik at man øker graden av egenaktivitet.

Bruken av vannkraft er beregnet på 7. klasse, og tar utgangspunkt i læreplanmål i Kunnskapsløftet i fagene sammfunnsfag og naturfag.

Museet vil gjerne ha tilbakemelding med kommentarer til opplegget. Kommentarer kan sendes på e-post.

Vi kan også tilrettelegge og skreddersy aktivitetsprogram for skoler etter forespørsel. Ta kontakt for mer informasjon. Kontakt oss