Labromuseene

Labromuseene består av Norsk Vassdragsmuseum, Numedalslågens Fløtningsmuseum og Norsk Vegmuseum Labro.

Labro ligger sør for Kongsberg ved Labrofossen. Navnet Labro betyr ”brua over Lågen”. Labroområdet har en spennende forhistorie og gravhauger viser at det har vært mennesker her helt fra bronsealderen.

Labrofossen var et populært motiv blant de norske nasjonalromantiske malerne på 1800-tallet og er blitt foreviget av kjente kunstnere som J.C. Dahl, Thomas Fearnley og Hans Gude.

Organisasjonsmessig utgjør Norsk Vassdragsmuseum med Numedalslågens fløtningsmuseum en avdeling i Buskerudmuseet, mens Norsk Vegmuseum drives av Statens vegvesen. Museene leier bygningene de bruker av EB Kraftproduksjon.

Norsk Vassdragsmuseum

Norsk Vassdragsmuseum ble offisielt åpnet av forskningssjef Per Einar Faugli i NVE med H.K.H. Kronprins Haakon Magnus til stede i juni 2000. Museet er lokalisert i Labro kraftstasjon. Denne kraftstasjonen er tegnet av Herman Major Backer og var ferdig i 1910. Den ble bygget av Labro Træsliberi, men ble raskt kjøpt av Drammen kommune som drev den videre gjennom Drammen Elektrisitetsverk.

I januar 1994 raste langveggen og taket i maskinsalen på kraftstasjonen. Eieren, Drammen Kraft AS (nå EB Kraftproduksjon), måtte da ta stilling til hva man ønsket å gjøre med bygningen. Valget stod mellom å rive eller å gjenreise bygningen. Det var uansett ikke lenger aktuelt å bruke kraftstasjonen til kraftproduksjon og man fant derfor at fremtidig bruk av bygningen var begrenset til museal virksomhet.

I et samarbeid mellom Drammen Kraft og Lågdalsmuseet fant man at området og kraftstasjonen var godt egnet til et vassdragsmuseum. Etter at finansiering var på plass ble det besluttet at bygningen skulle gjenreises.

Vassdragsmuseet har flere basisutstillinger. Hovedutstillingen tar for seg kulturen og naturen langs Numedalsvassdraget. I tillegg inneholder museet en utstilling om kraftproduksjon, en utstilling om historien til brannvesenet i Kongsberg og en utstilling kalt Lokshallen.

Numedalslågens Fløtningsmuseum

Fløtningsmuseet ligger i Damhuset og presenterer tømmerfløtningens historie i Numedalsvassdraget. Museet synliggjør også skogen og tømmerhogstens viktige plass i dalføret. Tømmerrenna som går ut fra Damhuset, er en av de lengste som er bevart i Norge.

Norsk Vegmuseum Labro

Vegmuseet åpnet våren 2002. Fra begynnelsen av var målsettingen å vise veghistorien i Buskerud. I 2006 ble imidlertid vegmuseets ansvarsområde utvidet, slik at museet skal presentere veghistorien i Region Sør, som består av Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Vegmuseets utstilling i Langbrakka viser utviklingen fra sti til motorveg, kongeveiene, ingeniørkunst, brobygging og vegarbeid. I brakkebygninger fra gamle Moen vegstasjon i Flesberg vises verksted og smie med tilhørende verktøy og utstyr. På uteområdet kam man se maskiner og utstyr for grunnboring, steinknusing, vegskraper, veghøvel, fresere og ploger for snøbrøyting og annet anleggs- og vedlikeholdsarbeid. Utviklingen av Biltilsynet er vist i en egen bygning ved Langbrakka.